Julija Pelc

Ne bojuj se z vetrom, ujemi ga v jadra :)

PREDAVANJA IN SEMINARJI

Strokovna, tematska psihološka predavanja in delavnice v skladu s potrebami naročnika – obvladovanje konfliktnih in stresnih situacij, preprečevanje izgorelosti, gradnja uspešnega tima in umetnost vodenja zaposlenih

Predavanja in delavnice za starše, partnerje in družine

Krajši ali daljši seminarji za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu…

PSIHOTERAPIJA IN PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

Prepoznavanje jedrnih kvalitet in spreminjanje neučinkovitih osebnostnih vzorcev

Skrb zase

Odpravljanje težav na področju čustvovanja, samozaupanja

Večje zavedanje sebe in prepoznavanje življenjskih vlog

Podpora pri doseganju ciljev in ustvarjanju bolj kakovostnih odnosov

Ujeti lasten tok življenja, navdiha, volje in vizije

KRIZNE INTERVENCIJE

Psihološka prva pomoč

Razbremenilni pogovori za strokovnjake in druge

Podpora pri soočanju z življenjskimi spremembami - smrt, spolna zloraba, razveza in druge travmatske izkušnje

Mobing

Hitrejše doseganje stabilnosti in uspešnega delovanja v vsakdanjem življenju

SUPERVIZIJA

Supervizija za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju – vrtci, šole, dijaški domovi, vzgojni zavodi…

Supervizija za zdravstvene ustanove in druga delovna okolja – javna uprava, nevladne organizacije, domovi za starešje…

Mentoriranje psihologov začetnikov

Svetovanje strokovnjakom ob aktualnih problemih

Koučing in kadrovsko svetovanje

HERUKA psihološke storitve in izobraževanje, Julija Pelc s.p.

Dejavnosti

Kontakt

Telefon
031 389 906
Email
julija.pelc@gmail.com

OBJAVE IN STROKOVNA SODELOVANJA

Nekatera aktivna sodelovanja in objave
 1. Pelc, J., O superviziji. Samarijan. Letnik XIII, št.1 (2015), Ljubljana.
 2. Vilotič, A., Beznik, L., Pelc, J., Šolske ocene niso samo številke. Medicina-ljudje. Št.6. dec.-feb. (2015/2016).
 3. Pelc, J., Supervizija: pot osebnostne rasti do profesionalne moči. Mednarodna konferenca EDUvision, Ljubljana, (27. 11. 2014).
 4. Pelc, J., Klemenčič Rozman, M.,M:, Mramor, M., Verbnik Dobnikar, T., Resnična srečanja. V »Vzgoja v očeh psihoterapevta« - Pogledi in praksa različnih pristopov. Uredila Lojk, B., Evropski inštitut za realitetno terapijo. Ljubljana, 2014.
 5. Strokovno srečanje: Navihani Brain. Kino Dvor. Ljubljana, 2014. https://http://www.youtube.com/watch?v=W4-Vx2BFRdE
 6. Pelc, J., Mladostnik na prepihu. Strokovni posvet Otrok, družina, bolezen in zdravstveni delavci - skrb za druge in skrb. Ljubljana, 30. 5. 2014.
 7. Pelc, J., Žarek dobrote: članek na tematiko razumevanja in ravnanja v primeru nasilja, 2014:
 8. Pelc, J., Naj sanje živijo. Šolskih razgledi. (4. 10. 2013).
 9. Pelc, J., Prijatelj, M., Samo ljubezen ne ozdravi motenj hranjenja. Delo. (8. 4. 2013).
 10. Pelc, J., Predgovor in dodatek k prevodu - Middleton, K., Smith, J., V Prvi koraki na poti k osvoboditvi. Ognjišče. Nova Gorica, 2012.
 11. Pelc, J., Mozaik v zrcalu narave. Klip, št.8 (2012). Ljubljana.
 12. Pelc, J., Prepoznavanje in preseganje težav na področju čustvovanja in motenj hranjenja – vloga strokovnih delavcev in pomen zaščitnih dejavnikov. V Več virov – več možnosti. Zavod za zdravstveno varstvo Ravne, Ministrstvo za zdravje. Slovenj Gradec, 2012.
 13. Pelc, J., Okrogla miza: Tesnoba in depresija sodobnega časa. 9. študijski dnevi SKZP - Tesnobnost, depresija in psihoterapija. Zreče, 2011.
 14. Pelc, J., Supervizija v vzgoji in izobraževanju. Mednarodni kongres psihologov Slovenije. Ljubljana, 2010.
 15. Pelc, J., Nebodigatreba. 8. študijski dnevi SKZP Psihoterapija otrok in mladostnikov. Rogla, 2010.
 16. Pelc, J. in drugi, Modelne ure s področja alkohola in tobaka. IVZ Ljubljana, 2010.
 17. Pelc, J., Programi za otroke in mlade na področju čustvovaja – MKZ Rakitna. Konferenca o spolnem nasilju nad otroki. Tacen, 2010.
 18. Pelc, J., Mozaik soustvarjanja skozi čas. Zdrava šola. Knjižnica Osnovna šola Janka Kersnika Brdo Lukovica, Brdo, 2010.
 19. Pelc, J., Ravnanje strokovnih delavcev pri delu z otroki z manj sprejemljivimi oblikami vedenja. V Brez spopada: kultur, spolov, generacij. Urednica Tašner, V., Pedagoška fakulteta. Ljubljana, 2009.
 20. Pelc, J., Ločitev, vpliv na šolajočega otroka. V Otrok v vrtincu odločitev institucij. Uredil Zoltan, J., Tratnik Volasko, M., Zupanec, N., Zbornik referatov in razprav. DS Republike Slovenije. Ljubljana, 2009/1.
 21. Pavšič, M., Pelc, Kurnik-Žugman, B., 9. Dnevi slovenskih psihologov. Psihološka obzorja. Letn. 18, št. 2 (2009), str. 109-119.
 22. Pavšič, M., Pelc, J., Cvetek, R., 8. dnevi psihologov. Psihološka obzorja. Letnik 17, št. 2 (2008), str. 121-129.
 23. Pelc, J. »Štirioglate glave« in bolečine v ušesih. RTV SLO/MMC. Ljubljana, 8. 10. 2008.
 24. Pelc J., Od samopodobe k identiteti, V žarišču: Samopodoba in samospoštovanje, Vzgoja 32, (2006, VIII), str. 5-8.
 25. Pelc, J., Čibej Žagar, B., Vodenje skupin in komunikacijske spretnosti. V Bajt, M. Proste roke, čista pljuča. Priročnik za opuščanje kajenja za mladostnike. Priročnik za izvajalce. IVZ. Ljubljana, 2005.
 26. Pelc, J., Med avtonomnostjo in sodelovanjem, kritičnostjo in kritizerstvom. Razredni pouk, Letn. 8, št. 1 (2005), str. 27-29.
 27. Pelc, J., Vizija šole: izziv, kreativnost in steze sodelovanja. Zdrava šola, št. 1 (2005), str. 13-20.
 28. Pelc, J., Evalvacija – pomen in metodična izpeljava v supervizijskem procesu. V Kobolt, A., Metode in tehnike supervizije. Pedagoška fakulteta. Ljubljana, 2004.
 29. Pelc, J., Pomen skupinskega sodelovanja pri razreševanju problemov rejencev. V Praper, P., editor. Moč: transfer in kontratransfer v psihoterapiji. Zbornik prispevkov 6. Bregantovi dnevi, (1998 okt. 15-18). Portorož. Združenje psihoterapevtov Slovenije. Ljubljana, 2004.
 30. Pelc, J., Vodenje supervizije v paru. Mednarodni kongres Izzazovi supervizije u jugoistočnoj Europi: hrcak.srce.hr/file/567, 4.- 6. ožuljak. Opatija, 2004.
 31. Pelc, J., Kaj lahko stori šola ob zlorabi?, V žarišču: Bolečina spolne zlorabe, Vzgoja 20, (2003, V), str. 10-12.
 32. Pelc, J., Med poletjem in supervizijo, Biti vzgojitelj, Vzgoja 18, (2003, V), str. 29-31.
 33. Pelc, J., Alkohol in mladi, Vzgojna področja, Vzgoja 15, (2002, IV), str. 39-41.
 34. Pelc, J., Sodelovanje s starši, Razredništvo, Vzgoja 13, (2002, IV), str. 29-32.
 35. Pelc, J., Zelenjak, N., Mladi in alkohol. Priročnik za učitelje osnovnih šol. IVZ RS. Ljubljana, 2001.
 36. Pelc, J., Ko ostane samo še upanje. V T. Samec in V. Slodnjak (ur.), Psihične travme v otroštvu in adolescenci (str. 7 – 27). Ljubljana: Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za duševno zdravje otrok pri Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše: Inštitut za psihologijo osebnosti. 2001.
 37. Pelc, J., Bilten zdrave šole, Osnovna šola Janka Kersnika, Brdo pri Lukovici. Brdo, 2000.
 38. Pelc, J., Supervizija za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, Didakta, letn. 10, št. 54-55 (september/oktober 2000), str. 9-10
 39. Pelc, J., O kontinuumu supervizije, svetovanja in terapije. Socialna pedagogika 1997/3 - kazalo in povzetki - zzsp.org http://www.zzsp.org/revija/sp1997_3.htm
 40. Pelc, J: Komunikacijski aspekti zdrave šole. Otrok in družina, 43, št. 5 (maj 1994), str. 13
Izobraževanja strokovnih delavcev:
Med drugim tudi:
Prisotnost v medijih: